Historie

Koncem roku 2006 byl v Ostrově nad Ohří otevřen nový krytý zimní stadion.

Krátce po jeho otevření, založil pan Jaroslav Patera hokejový klub "HC ČERTI OSTROV". Nejprve, jako bývalý hokejista, kolem sebe poskládal tým několika rodičů, kteří spolu se svými dětmi začali s tréninky. Vzhledem k tomu, že byl po hokeji v Ostrově velký hlad, začal se klub rozšiřovat.

V prvních dvou sezonách to byl spíše hokejový kroužek při MDDM v Ostrově. Postupem času se mu však podařilo z party několika nadšenců, vybudovat opravdový hokejový klub. Děti přicházely, proto se klub přihlásil do mládežnických soutěží. Klub začal od sezony 2008/2009 hrát soutěže mladších a starších žáků. V pozdějších sezonách pak přibyly i Krajská soutěž mužů, dorostenců a soutěž těch nejmladších v minihokeji. V letošní sezoně klub rozšířil soutěž minihokejistů, na tři kategorie. V současné době tedy od nejmladších dětí, r.n. 2007-8 až po kategorii mužů hraje mistrovská utkání sedm týmů Čertů a Čertic.
Členové hokejové klubu "HC ČERTI OSTROV", se v uplynulé sezoně 2013/2014 zúčastnili soutěží řízených KSLH KV kraje, kde se nám podařilo obsadit tři dětské kategorie, jednu dorosteneckou a naši muži nastoupili v Krajské lize mužů.

Nejmladšími účastníky soutěží byly děti narozené v roce 2005 a mladší, které odehrály Krajskou ligu žáků 3.tříd. V této soutěži se nevytvářejí tabulky a nevedou celkové statistiky, ale naše děti se zde rozhodně neztratily. Dalšími kategoriemi jsou mladší a starší žáci, kteří odehráli své zápasy v rámci nejvyšší republikové soutěže ŽÁKOVSKÉ LIGY. V rámci této soutěže se naše mužstva setkávala s týmy nejen z KV kraje, ale zajížděli i do vzdálenějších míst republiky. Navazující mužstvo dorostu sbíralo zkušenosti v krajské lize. Sestavení kvalitního týmu dorostu je pro většinu klubů náročná a dlouhodobá práce, přičemž my jsme nyní pouze na jejím slibném začátku. Velice dobře zde však funguje spolupráce s A-týmem, kde dostávají šikovní dorostenci pravidelně možnost nastupovat do utkání. Sbírají tak cenné zápasové zkušenosti, kterých se jim v krátké dorostenecké soutěži nedostává v potřebné míře. Muži, čili A-tým hrají krajskou ligu KV kraje a jsou zárukou pro všechny naše hráče a hráčky, že nedělají sport, se kterým v sedmnácti letech skončí. Kategorie dospělých neodmyslitelně patří do každého solidního klubu, protože zde sportovně žijí otcové našich současných i budoucích členů. Rekrutují se odsud nejen dobrovolní činovníci klubu, ale také odborníci rozšiřující řady trenérů, rozhodčích a ostatního personálu, bez něhož by hokej zamrzl ještě dřív, než vstoupí na led.

To, že se náš klub vyvíjí, se jasně ukázalo v dubnu a květnu, kdy členská schůze zvolila nové předsednictvo, přijala nové stanovy a schválila přijetí dvou profesionálních trenérů. Podstatná změna v systému vedení klubu a prohloubení spolupráce HC s městem jsou mimo jiné také zásluhou pana Mgr. Pavla Čekana, který se výrazně podílí na činnosti a materiálním zabezpečení klubu. Proto mu byla svěřena významná funkce předsedy dozorčí rady, kde je garantem transparentního fungování hokejového spolku.

Změny ve vedení klubu a angažování profesionálních trenérů začalo nést první ovoce.
Jednak proběhla, ve spolupráci s MDDM OSTROV velice kvalitní letní příprava všech dětí. V sprnu proběhlo intenzivní letní soustředění a potom již začaly naplno tréninky všech kategorií. Nově se naše hráčky, zúčastnily širšího srazu ženské reprezentace. Určitě se tam naše děvčata nestratila. Od letošní sezony se budou naše děti pravidelně účastnit výběrových tréninků krajských týmů. Zde budou sbírat cenné zkušenosti, ketré pak plnými hrstmi zúročí.

Nové vedení klubu také nastartovalo novou kapitolu spolupráce s kluby v regionu. Zejména si vážíme spolupráce s HC ENERGIE KV, se kterou probíhá spolupráce při hostování hráčů, trénincích a vždy nám podají pomocnou ruku. Spolupracujeme také s HC REBEL NEJDEK. Naše děti hrají letos společně dětské soutěže v minihokeji. Zároveň vedení klubu úzce spolupracuje s krajským svazem ČSLH v Sokolově, který stál za změnami ve vedení klubu a bez jehož pomoci, by zřejmě klub již neexistoval. Samostatnou kapitolou je vynikající spolupráce klubu a vedení města Ostrov. Bez jejich pomoci, by klub jednak ani nevznikl a v současné době by vůbec nemohl fungovat.

Klub však nežije pouze soutěžemi a tréninky. Trenéři a dobrovolní nadšenci pečlivě sledují děti ve městě a spolupracují se školami a školkami, pro něž pořádají nábory a sportovní akce. Vhodným oslovením dětí a rodičů se podařilo v uplynulé sezoně přivést do klubu nové děti, které okamžitě zapojujeme do sportovní přípravy. V následujícím školním roce však uděláme další významný krok. Aktivně se zapojíme do pohybové výchovy našich nejmenších. Máme připravený program, bruslení mateřských škol s řadou doprovodných akcí, jako jsou Mikulášská na ledě, karneval, sportovní hry na ledě i na hřišti, kdy odborně povedeme děti ke sportu. Cítíme totiž, že naše mladá generace potřebuje dostat pomocnou ruku, aby poznala krásu a prospěšnost pohybu a následně měla šanci zdravě a kvalitně sportovat. Přivést děti z ulic na sportoviště a dát jim nové podněty a směry, to je náš cíl. Prostě ostrovští Čerti nezapomínají na své Rarášky a budou jim ukazovat cestu všestranného vývoje, na které je rádi doprovodí. To vše se děje za patřičné podpory města a pana starosty Čekana, který převzal záštitu nad naší nejbližší akcí „0strov Rarášků“, která se uskutečnila ve středu 24. 9 2014 v areálu 5. mateřské školy v Ostrově. Perličkou, na kterou jsme pyšní, je osobní účast pana starosty, který bude celou akci moderovat.

Vraťme se však na ledovou plochu, kterou již nyní prořezávají brusle ostrovských Čertů. Po vydatné letní přípravě vstoupili do předzávodního období a pod dohledem nových trenérů pilně trénují. Co na to trenéři? „Je příjemné vstoupit do klubu, ve kterém je sice spousta práce, ale také mnoho lidí, kteří opravdu chtějí a na plnění svých úkolů svědomitě a se zaujetím pracují“. Entuziazmus a nadšení pro hokej zde v Ostrově bylo cítit vždy a toto cenné semínko, které zde bylo před lety zaseto, je třeba hýčkat a dále pěstovat. Pospolitost, nadšení a dobrá komunikace jsou největší devízou malých klubů, které hrají velkou roli na jevišti českého hokeje. Víme, co se od nás očekává a věříme, že posuneme zdejší hokej a snad i celé sportovní povědomí vpřed. Že výkony našich svěřenců přitáhnou další členy do klubu a diváky do ochozů ostrovského zimního stadionu.

Hokejový klub HC ČERTI OSTROV prošel v minulých letech velice bouřlivým vývojem, který byl založen na obrovském entuziazmu a osobní angažovanosti vedení klubu. Bylo odvedeno veliké množství práce, na kterou je potřeba navázat a zmínit se o ní. Klub má velice solidní členskou základnu, a v posledních letech dokázal odehrát soutěže prakticky ve všech mládežnických kategoriích. To je opravdu heroický výkon a jeho dosažení je zásluhou nejen hráčů, ale také trenérů, vedoucích mužstev, obětavé práce dobrovolných organizačních pracovníků a také v přístupu rodičů dětí. Všichni, kteří se na tomto úspěchu podíleli, jsou příslibem do budoucna a základními kameny, pro další rozvoj klubu.