Header

VYJÁDŘENÍ KLUBU HC ČERTI OSTROV

Vážení partneři a příznivci klubu,

v souvislosti s neúčastí našeho klubu na turnaji hráčů ročníku 2008 a mladší ve dnech 13. – 14. dubna 2019 na zimním stadionu v Ostrově Vám podávám oficiální sdělení klubu HC Čerti Ostrov k dané věci.

Klub HC Čerti Ostrov byl minulý rok donucen s nynějším organizátorem turnaje (Karel Procházka ml.) ukončit pracovněprávní vztah. Vzhledem ke znalosti osoby organizátora pojal klub důvodné podezření směrem k nevyváženosti poměru sportovní kvality celé akce vůči komerčnímu zájmu a prospěchu soukromého subjektu v podobě výše jmenovaného.

Náš klub si váží veřejně vybrané sbírky na dobrou věc v průběhu tohoto turnaje a rozhodl se také zorganizovat sbírku našich členů pro malého Nicolase. Nicméně ze shora popsaných důvodů nepodporuje a nebude podporovat jakýkoliv prospěch soukromého subjektu na úkor sportovního zájmu nás hokejových klubů.

Vedení klubu HC Čerti Ostrov.

Facebook